Publikationerna, som bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär, är de mest heltäckande sammanställningarna över drogutvecklingen i landet.

Senast reviderad: 2017-04-11

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2017-3