En omfattande rapport ges ut med några års mellanrum och under mellanåren ges kortversioner på svenska och engelska ut. I anslutning till rapporterna publiceras tabeller och diagram på CAN:s hemsida.

I rapporterna redovisas – förutom statistik framtagen av CAN – uppgifter inhämtade från ett flertal myndigheter och instanser, bl. a Brottsförebyggande rådet, Finansdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Senast reviderad: 2019-04-11

Frågor besvaras av