CAN samlar regelbundet in information om gatu- och grossistpriser för olika narkotikasorter med hjälp av en enkät till Sveriges polisområden. Rapporteringen har genomförts sedan mitten av 1980-talet och kallas ”CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD)”.

Två gånger per år får utvalda rapportörer i Sveriges polisområden besvara en webbenkät. Där rapporteras bland annat gatu- och grossistpriser för ett antal narkotikasorter. I 2017 års enkät rapporterades även priser på smugglad tobak och alkohol.

Narkotikaprisutvecklingen är en av de av Regeringen beslutade ANDT-indikatorerna. Prisuppgifterna rapporteras dessutom vidare internationellt, till FN och EU. Den senaste publicerade rapporten gäller narkotikaprisutvecklingen perioden 1988–2017(Rapport 171).

Under 2015 ställdes ett antal tilläggsfrågor om vilka läkemedel rapportörerna uppfattade som vanligt förekommande i regionen. Resultaten presenteras i Läkemedel i missbruksmiljöer 2015 (Rapport 157). I rapporten görs en jämförelse med motsvarande frågor från 2012.

Senast reviderad: 2019-05-08

Frågor besvaras av