Resultaten publiceras i CAN-rapporter samt rapporteras till Folkhälsomyndighetens indikatorlabb, liksom till FN och EU. Den samlade kunskapen om prisbilden som CRD ger används även exempelvis inom rättsväsendet.

* Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.

Senast reviderad: 2022-05-05

Frågor besvaras av