Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier (dvs. kilon eller 1000-tals enheter).

Gatupriser följs för hasch, marijuana, heroin (brunt och vitt), amfetamin, kokain, ecstasy, LSD, tramadol och alprazolam. Grossistpriser följs för hasch, marijuana, brunt heroin, amfetamin, kokain, ecstasy och sedan 2023 även tramadol.

Den samlade kunskapen om prisbilden som genereras via CRD ger underlag för analyser av narkotikatillgänglighetens utveckling. Informationen används exempelvis även av olika instanser inom rättsväsendet. Resultaten redovisas i CAN-rapporter men rapporteras även till Folkhälsomyndighetens indikatorlabb, liksom till UNODC (FN) och EMCDDA (EU).

Senast reviderad: 2023-05-23

Frågor besvaras av