Två gånger per år får rapportörer i Sveriges samtliga 27 polisområden besvara en webbaserad enkät. Där rapporteras gatu- och grossistpriser för ett antal narkotikasorter. Sedan 2017  rapporteras även priser på smugglad tobak och alkohol.

Uppgifter rörande narkotikapriser är en av de av Regeringen beslutade ANDT-indikatorerna. Informationen inrapporteras dessutom internationellt, till FN och EU. Den senaste publicerade rapporten gäller narkotikaprisutvecklingen perioden 1988–2018 (CAN Rapport 181).

Under 2015 ställdes ett antal tilläggsfrågor om vilka läkemedel rapportörerna uppfattade som vanligt förekommande i regionen. Resultaten presenteras i Läkemedel i missbruksmiljöer 2015 (CAN Rapport 157). I rapporten görs en jämförelse med motsvarande frågor från 2012. Sedan 2018 efterfrågas regelbundet gatuprisuppgifter även för två läkemedelssubstanser (alprazolam och tramadol).

Senast reviderad: 2020-05-26

Frågor besvaras av