Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier (dvs. kilon eller 1000-tals enheter).

Den samlade kunskapen om prisbilden som genereras via CRD ger underlag för analyser av narkotikatillgänglighetens utveckling. Informationen används exempelvis även av olika instanser inom rättsväsendet. Resultaten redovisas i CAN-rapporter men rapporteras även till Folkhälsomyndighetens indikatorlabb, liksom till UNODC (FN) och EMCDDA (EU).

Senast reviderad: 2022-06-10

Frågor besvaras av