Av resultaten framgår bland annat:

  • Många narkotikasorter är idag historiskt billiga. 2023 kostade amfetamin 200 kronor per gram, vilket är mindre en fjärdedel av prisnivån för 35 år sedan, om reala priser jämförs. Heroin har fallit lika kraftigt i pris under perioden. Även för hasch och kokain syns prisnedgångar, om än inte lika kraftiga.
  • I jämförelse med 2019 är dock narkotikapriserna relativt oförändrade. Narkotikamarknaden framstår därmed som förhållandevis motståndskraftig i relation till de händelser som skett i omvärlden under senare år.
  • Det finns geografiska skillnader för gatupriserna. Narkotika är generellt billigare i storstadslän jämfört med icke storstadslän. Priserna är också lägre i Sydsverige jämfört med norra Sverige. Under 2000-talet har de geografiska skillnaderna minskat något, framför allt genom att priserna sjunkit i områden där de tidigare varit högre.
  • För 2022 skattades smuggelalkohol ha omsatt 0,7 miljarder kronor och smuggelcigaretter 0,1 miljarder. Detta utgör i grova drag en procent av respektive varas omsättning i detaljhandeln. Som en jämförelse kan nämnas att narkotikaomsättningen i föregående prisrapport skattades ha uppgått till mellan 5 och 13 miljarder årligen under perioden 2018–2022.
Citera gärna som: Guttormsson U. Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2022. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2024. Rapport 225.

 

Senast reviderad: 2024-04-24

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-362-1

URN

urn:nbn:se:can-2024-2

Sidantal

34

Publicerad

24 april

Utgivningsår

2024