Av resultaten framgår bland annat:

  • Mellan 2019 och 2020 ökade grossistpriset för hasch med närmare 50 procent och gatupriset med 25 procent. Även marijuanapriserna steg, men inte lika mycket.
  • Förutom för cannabis (hasch och marijuana) rapporterades inte narkotikapriserna ha förändrats nämnvärt mellan 2019 och 2020.
  • Under den senaste 30 årsperioden har den tydligaste gatuprisförändringen inträffat för heroin och amfetamin, då de inflationsjusterade priserna fallit med cirka tre fjärdedelar.
  • Cannabis bidrar med drygt 40 procent av den ekonomiska omsättningen för de fem vanligaste narkotikasorterna.
Senast reviderad: 2021-05-18

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-326-3 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2021-5