Av resultaten framgår bland annat:

  • Cannabis är den vanligaste narkotikasorten och står, enligt en uppskattning, för 45 procent av den årliga omsättningen av narkotika i landet.
  • Narkotikamarknaden omsätter årligen mellan 2,7-6,9 miljarder kronor i Sverige.
  • Grossistpriserna (handel med större partier) för cannabis, kokain och heroin har varit relativt oförändrade sedan 2010.
  • Jämfört med 2018 är gatupriserna för narkotika relativt oförändrade, förutom för amfetamin, där gatupriset har minskat med närmare 20 procent.
  • Cannabis, kokain och amfetamin är spritt över landet. Ecstasy och narkotikaklassade läkemedel rapporteras av två tredjedelar av polisområdena, medan heroin och LSD rapporteras mindre ofta från de olika polisområdena.
  • Flera narkotikasorter rapporteras mer sällan från de nordligare delarna av landet, samtidigt som priserna tenderar att vara något högre där.
Senast reviderad: 2020-07-12

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-311-9 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2020-3