Av resultaten framgår bland annat:

  • Under 2020 ökade priset på cannabis kraftigt jämfört med året innan. Under 2021 minskade det åter, men låg fortfarande kvar på en nivå som var högre än 2019. Priserna hade dock gått upp redan innan pandemin tog fart.
  • För de flesta övriga narkotikasorter har priserna inte förändrats i någon större grad under de senaste 3–4 åren.
  • På det stora hela bedöms pandemin inte ha haft något någon större effekt på narkotikatillgången i Sverige.
  • Flera rapportörer har däremot påtalat att pandemin kan ha gett effekter på infrastrukturen för narkotikaimporten som kan komma att bestå.
  • Cannabis har den största ekonomiska marknadsandelen för de fem vanligaste narkotikasorterna i Sverige.
  • Ur ett långsiktigt perspektiv har stora prisfall skett. Med hänsyn tagen till inflationen ligger kokain- och cannabispriserna idag 40 procent under vad de kostade år 1988. Heroin och amfetamin kostar idag en fjärdedel av vad det kostade 1988.

* Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.

Senast reviderad: 2022-05-05

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-339-3 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2022-4