– Priserna var förhållandevis oförändrade under pandemiåren 2020–21 jämfört med åren innan. Det indikerar att det, trots stängda gränser och minskat resande, inte uppstått någon uppenbar bristsituation på marknaden, säger Ulf Guttormsson, avdelningschef på CAN och författare till rapporten.

Undantaget är haschpriserna som legat på klart högre nivåer de senaste två åren. Prisuppgången för hasch skedde dock redan innan pandemin tog fart, vilket har visats bland annat av EU:s drogobservatorie EMCDDA. De har även konstaterat att den europeiska narkotikamarknaden varit förvånansvärt motståndskraftig under pandemin, vilket alltså är i linje med resultaten från CAN:s studie.

Flera av polisens rapportörer har nämnt att vissa effekter från pandemin kan komma att bestå: att importen i högre grad sker via paket- och godstrafik, att ett utökat samarbete mellan importörerna kan förekomma och att narkotikaförsäljningen i än högre grad kan komma att ske via digitala kanaler.

Gatupriser på narkotika har följts av CAN sedan 1988 och ur ett långsiktigt perspektiv har stora prisförändringar skett.  De tydligaste förändringarna av gatupriset har inträffat för heroin och amfetamin. Med hänsyn till inflationen kostar de här substanserna nu endast en fjärdedel av vad de kostade vid startåret.

– Även kokain- och cannabispriserna har fallit i det här långsiktiga perspektivet.  De ligger nu på nivåer som är omkring 40 procent lägre än vad de var 1988, säger Ulf Guttormsson.

* Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet. Med grossistpriser avses de priser som gäller vid försäljning av större partier.

Relaterat innehåll

Läs hela rapporten
Senast reviderad: 2022-05-05

Frågor besvaras av