Rapporten visar samtidigt att priserna nominellt legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

– Narkotikapriserna 2023 ligger på ungefär samma nivå 2019, trots att det under senare år har inträffat en rad händelser i omvärlden som hade kunnat medföra ökningar. Exempel på detta är pandemin med åtföljande rese- och transportrestriktioner, avlyssnad kommunikation mellan kriminella, allmän kostnadsökning till följd av ökad inflationstakt, samt en försämrad kronkurs. Beslagen av narkotika har dessutom varit omfattande samtidigt som konfliktnivåerna mellan kriminella nätverk varit exceptionella, säger Ulf Guttormsson.

CAN samlar även in priser på insmugglade cigaretter och alkoholdrycker. I årets rapport har omsättningen för dessa varor beräknats för första gången. För alkoholdrycker uppgick den till 0,7 miljarder och för cigaretter till 0,1 miljarder.

Rapporten Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988–2023 bygger på information som CAN regelbundet samlar in från Sveriges samtliga 27 polisområden. Med gatupriser avses priser vid köp av mindre mängder i konsumentledet och med grossistpriser avses priser vid försäljning av större partier.

Lyssna på Alkohol & Narkotikas poddavsnitt ”Vad kostar kostar ett gram?” som gästas av Ulf Guttormsson.

Relaterat innehåll

Läs hela rapporten
Senast reviderad: 2024-04-24

Frågor besvaras av