ESPAD initierades av CAN som, med ekonomiskt stöd från Socialdepartementet, under en tjugoårsperiod ansvarade för koordineringen av projektet och gav ut de internationella rapporterna till och med 2011 års redovisning. I stort sett samtliga europeiska länder har medverkat vid åtminstone något av de sju undersökningstillfällena. Normalt redovisas svar från cirka 100 000 elever vid varje undersökningsomgång, vilket gör ESPAD till världens största studie om drogvanor bland skolungdom.

Huvudsyftet med ESPAD är att producera jämförbara data om europeiska skolungdomars drogvanor. Målgruppen är elever med ordinarie skolgång som fyller 16 år under datainsamlingsåret, vilket motsvarar årskurs 9 för Sveriges del. För jämförbarhetens skull är metoden i hög grad standardiserad – alla länder måste följa det gemensamma protokollet.

Det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) har successivt fått en större roll i projektet och var tillsammans med CAN delansvariga för produktionen av 2015 års rapport. ESPAD koordineras numer av Consiglio Nazionale della Ricerche (CNR) i Italien med ekonomiskt stöd från EMCDDA.

På ESPAD:s webbplats – www.espad.org – kan man bl a ladda ner rapporter, frågeformulär, Excel-tabeller, hitta referenser till ESPAD-relaterade artiklar och söka kontaktpersoner i de enskilda länderna samt få mera information om projektets uppbyggnad och bakgrund. Datainsamlingar genomförs vart fjärde år och nästa planeras att genomförs 2024.

Senast reviderad: 2020-11-13

Frågor besvaras av