Uppdragsundersökningarna kan exempelvis bestå av uppföljningar av ANDTS-strategier eller belysningar av något särskilt ämne med registeruppgifter eller frågeundersökningar som underlag. Om uppdragsgivaren så önskar kan dessa arbeten publiceras av CAN, antingen i CAN:s rapportserie eller som övrig publikation.

För kommuner och län finns även möjlighet att få del av regional och lokal information inom ramen för CAN:s erbjudande KULA – Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDT-arbetet.

En särskild typ av externa uppdrag handlar om att genomföra undersökningar om skolelevers substanserfarenheter i ett helt län eller en i kommun. Då används frågeformuläret från CAN:s nationella skolundersökning, vilket möjliggör jämförelser med resultaten för riket. CAN levererar då dataunderlag och teknisk rapport och, om uppdragsgivaren så önskar, även en resultatrapport.

Frågor om skolundersökningar besvaras av

 

Övriga frågor besvaras av

 

 

Senast reviderad: 2022-06-09