Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Riskbruk av alkohol i Sverige enligt nya riktlinjer

I september 2023 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer för riskbruk av alkohol. Detta Kortfakta presenterar en skattning av hur många i Sverige som enligt de nya riktlinjerna har ett riskbruk.
Författare: Mats Ramstedt, Ulf Guttormsson
Alkohol Konsumtion  Könsskillnader Vuxna 
Läs publikationen

Självrapporterade rök- och snusvanor 2003–2022

Denna rapport beskriver hur den självrapporterade användningen av snus, cigaretter och e-cigaretter har utvecklats under åren 2003–2022 i Sverige. Rapporten är baserad på Monitormätningarna där ca 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år.
Författare: Martina Zetterqvist
Geografi Konsumtion  Könsskillnader Nikotinprodukter Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Preventionsindex ANDTS 2021

Preventionsindex ANDTS är ett hjälpmedel för kommuner. Med hjälp av indexet kan man få en övergripande bild av omfattningen av kommunens förebyggande arbete. Arbetet med Preventionsindex är ett pågående utvecklingsarbete. Nytt för 2021 är att indikatorer specifikt relaterade till spel om pengar har inkluderats i indexet.
Författare: Tony Nilsson
Alkohol Dopning Geografi Narkotika Prevention Spel om pengar
Läs publikationen

Vem kan man lita på?

Undersökning om unga, medier och känsliga frågor. Den här rapporten redovisar resultat från undersökningen Vem kan man lita på? som genomfördes under våren 2022. 1000 personer födda 2006 och 2004 intervjuades. Syftet är att öka kunskapen om vilka olika typer av medier unga använder, vilka frågor de upplever som känsliga att diskutera med andra, hur de skulle söka information och råd och stöd i känsliga frågor, samt om minderårigas källor för att få tag i alkohol.
Författare: Clara Henriksson, Sara Kristensson
Alkohol Könsskillnader Tillgänglighet Unga
Läs publikationen

Alkoholvanor hos äldre 2004–2021

Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas Monitormätningarnas resultat redovisas normalt för fyra åldersgrupper. Syftet med detta kunskapsunderlag är att, utifrån Monitormätningarna, beskriva utvecklingen av äldre personers alkoholvanor under perioden 2004–2021.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Könsskillnader Vuxna 
Läs publikationen

Krav på alkoholpolicy i idrottsföreningar?

En kartläggning av Sveriges kommuner. På uppdrag av Systembolaget genomförde CAN under våren 2022 en enkätundersökning i Sveriges kommuner. Syftet var bland annat att få en bild av om det finns krav på att de idrottsföreningar som får stöd av kommunen ska ha alkoholpolicy.  Det ställdes också frågor om och hur mycket dessa alkoholpolicies fokuserar på barn som far illa av vuxnas drickande. Enkäten besvarades av 65 procent av kommunerna.
Författare: Charlotta Rehnman Wigstad, Daniel Müller
Alkohol Prevention Unga
Läs publikationen

Lustgas bland unga 2022

År 2022 infördes frågor om lustgas i CAN:s nationella skolundersökning. Resultaten redovisas i denna publicering. De som svarade gick i åk 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Isabella Gripe, Ulf Guttormsson
Geografi Könsskillnader Sniffning  Spel om pengar Unga
Läs publikationen

Cannabis och risken för cancer

Vad säger aktuell forskning? Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Narkotikapolitiskt Center, NPC, och genom finansiering av Stiftelsen Ansvar För Framtiden, SAFF. Författaren har fått värdefulla synpunkter från Erica Sundin och Isabella Gripe.
Författare: Mats Ramstedt
Hälsa Narkotika Skador
Läs publikationen

Ungas alkoholanskaffning via sociala medier

– En frågeundersökning bland 16-21 åringar Har sociala medier någon betydelse för hur unga får tag på alkohol?  CAN har, på uppdrag av Systembolaget, genomfört en undersökning bland ungdomar i åldern 16–21 år som svarat på frågor om bland annat sina alkoholvanor och hur de får tag på alkohol.
Författare: Ulf Guttormsson, Viktoria Åström
Alkohol Unga
Läs publikationen
Skolbyggnad

ANDTS-erfarenheter i Region Kalmar län

Det här är en uppdragsundersökning utförd av CAN 2021. Frågorna från CAN:s nationella undersökning har ställts i samtliga skolor i 11 av 12 kommuner i Region Kalmar län.
Författare: Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Spel om pengar Tobak
Läs publikationen

Kunskapsunderlag om narkotikautvecklingen i Sverige under 2000-talet

I Trygghetsberedningens uppgift att beskriva brottsutvecklingen, och att identifiera så kallade kriminalpolitiska utmaningar, ingår bland annat narkotikaområdet. På uppdrag av beredningen ges i denna text ett kunskapsunderlag över hur narkotikaanvändningen utvecklats i Sverige under 2000-talet. Data som ligger till grund för bedömningarna är frågeundersökningar samt olika indikativa källor som exempelvis beslagsstatistik och dödsorsaksstatistik. Dessvärre är kunskapsunderlaget på narkotikaområdet förhållandevis magert. I detta kunskapsunderlag återfinns en längre avslutande diskussion och nedan redovisas några kortfattade slutsatser i punktform.
Författare: Ulf Guttormsson
Läs publikationen