Av rapporten framgår bland annat:

  • Alkoholvanorna hos ungdomar blir mer omfattande med stigande ålder.
  • 28 procent hade sett erbjudande via sociala medier om att köpa alkohol av en privatperson.
  • 12 procent hade handlat alkohol via konton på sociala medier.
  • Ungdomar som handlat alkohol via sociala medier var i högre grad riskkonsumenter av alkohol, jämfört med övriga alkoholkonsumerande ungdomar.
  • Att köpa alkohol via sociala medier var vanligast bland ungdomar i storstadskommuner och storstadsnära kommuner.

Resultaten bygger på svar från 5 012 ungdomar och underlaget har samlats in av marknadsundersökningsföretaget Ipsos.

Senast reviderad: 2022-02-10

Författare

Om publikationen