Av rapporten framgår bland annat:

  • Intensivkonsumtion av alkohol bland vuxna är högre i Stockholms stad jämfört med såväl övriga länet som med hela riket.
  • Andelen elever som dricker alkohol har generellt sjunkit i Stockholms stad, i övriga länet och i hela riket. Minskningen är något större i Stockholms stad.
  • Andelen som använder narkotika är högre bland unga och bland vuxna i Stockholms stad jämfört med övriga länet och riket.
  • Andelen dagligrökare har minskat bland vuxna och unga. Det sporadiska rökandet bland vuxna är dock mer omfattande än i övriga länet och riket.
  • Alkoholrelaterade dödsfall och dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar har i Stockholms stad länge legat högre än både i övriga länet och i riket, men är i stora drag nere på samma nivåer som riket.
Senast reviderad: 2022-12-05

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-347-8 (pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2022-12

Sidantal

117

Publicerad

5 dec

Utgivningsår

2022