Av rapporten framgår bland annat:

  • Hälften av 16- och 18-åringarna använder traditionella medier (tex. Kvällstidningar, radio och tv) varje dag.
  • Åtta av tio använder Snapchat varje dag.
  • Av de respondenter som använder morgontidningar, tv respektive radio svarar ungefär hälften att de har stort- eller mycket stort förtroende för vad som kommuniceras där.
  • Mer än åtta av tio unga svarar att de har ett stort eller mycket stort förtroende för sina föräldrar.
  • Mest känsligt för unga att prata om är: sex, kroppsuppfattning, missbruk i familjen samt våld i hemmet.
  • För information och råd och stöd vill unga i första hand vända sig till internet eller till en vän.
  • 16 procent av respondenterna anger att de har handlat på så kallade hinkkonton.
Senast reviderad: 2023-01-18

Författare

Om publikationen

Sidantal

23

Publicerad

18 januari

Utgivningsår

2023