Av rapporten framgår bland annat:

  • Andelen som använt e-cigg/vejpat har ökat, framför allt bland unga vuxna (17–29 år), där andelen som vejpat under den senaste månaden ökat från 4 procent år 2021 till 14 procent år 2022.
  • Det har skett en liten ökning av vitt snus. Detta är absolut vanligast i åldrarna 17–29 år.
  • Andelen kvinnor som snusar fortsätter öka något. Snusning har under de senaste åren legat på ungefär samma nivå bland män.
  • Cigarettrökning fortsätter att minska något.
  • 30 procent hade snusat, rökt cigaretter eller vejpat minst en gång den senaste månaden.
Citera gärna som: Zetterqvist M. Självrapporterade rök- och snusvanor 2003-2022. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. PM.

 

Senast reviderad: 2023-05-31

Författare

Om publikationen

Sidantal

8

Publicerad

31 maj

Utgivningsår

2023