Av resultaten framgår det att 65–84-åringar

  • Är alkoholkonsumenter i lika hög grad som övriga befolkningen
  • Dricker oftare än befolkningen i stort
  • Framför allt dricker vin
  • Ökat sin konsumtion med 30% och därmed närmat sig befolkningssnittet
  • Dricker mera utspritt över tid (veckans dagar, årets månader)
  • Intensivkonsumerar förhållandevis sällan – även om det blivit vanligare
Senast reviderad: 2022-11-30

Författare

Om publikationen

Sidantal

16

Publicerad

30 nov