Rapporten visar även att alkoholrelaterade dödsfall och dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar som för Stockholms stad länge legat högre än i övriga landet, nu i stora drag är nere på samma nivåer som för riket.

Andelen intensiv- och riskkonsumenter av alkohol har ökat bland vuxna i Stockholms stad under perioden 2012–2019. Särskilt hög har den procentuella ökningen varit bland kvinnor.
Charlotta Rehnman Wigstad är direktör för CAN och en av rapportförfattarna.

– Vi kan se att andelen skolungdomar som dricker alkohol har sjunkit i hela landet. Minskningen är något större i Stockholms stad jämfört med minskningen i övriga länet och riket. säger Charlotta Rehnman Wigstad.

När det gäller dagligrökare så har andelen minskat bland vuxna och unga i Stockholm. Det sporadiska rökandet bland vuxna är dock mer omfattande än i övriga länet och riket.

– Rapporten syftar till att ge en bild av nuläget samt att relatera situationen till övriga kommuner i Stockholms län och riket, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

CAN har tagit fram rapporten på uppdrag av Socialförvaltningens Kompetenscenter barn och unga i Stockholms stad, en rad olika datakällor har använts i sammanställningen.
Elin Sylvan är utredare med fokus på ANDTS-prevention på Socialförvaltningen i Stockholms stad.

– Kunskapen utgör en stor del av lägesbilden som vi använt oss av när vi arbetat fram det nya ANDTS-programmet som socialnämnden kommer att få ta del av efter årsskiftet. I en storstad som Stockholm är det många verksamheter som behöver kunskap för att kunna dra sitt strå till stacken i det förebyggande arbetet, säger Elin Sylvan.

Senast reviderad: 2022-12-05

Frågor besvaras av