Resultaten visar att

  • Under 2021 beräknades antalet konsumtionstillfällen av cannabis i Sverige till 10 miljoner.
  • Cannabiskonsumtionen är skevt fördelad och en tiondel av användarna står för närmare tre fjärdedelar av alla konsumtionstillfällen.
  • Män, unga respektive boende i storstadsregioner är överrepresenterade i antal konsumtionstillfällen.
  • Antalet konsumtionstillfällen, liksom skevheten i deras fördelning, är underskattat i denna analys.
Citera gärna som: Guttormsson U & Ramstedt M (2023). Cannabiskonsumtionens fördelning i befolkningen. Kortfakta 03. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

 

Senast reviderad: 2023-10-25

Författare

URN

urn:nbn:se:can-2023-8

Sidantal

2

Publicerad

25 oktober

Utgivningsår

2023