Resultaten visar att

  • När spel om pengar inkluderas i indexet är det generellt så att totalpoängen sänks.

  • Det finns en stor spridning av kommunernas totalpoäng för Preventionsindex ANDTS.

Citera gärna som: Nilsson T. Preventionsindex ANDTS
2021. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN); 2023. Kortfakta 02.

 

Senast reviderad: 2023-04-28

Författare

URN

urn:nbn:se:can-2023-4

Sidantal

2

Publicerad

28 april

Utgivningsår

2023