Resultaten visar att lustgas är

  • vanligare i storstadsområden
  • lika vanlig bland killar som bland tjejer
  • tydligt sammanhängande med användning av alkohol, narkotika och tobak.

CAN:s kortfaktaserie

KORTFAKTA är CAN:s format för att publicera aktuell data. Detta korta format är baserat på särskilt efterfrågade resultat från CAN:s olika undersökningar som exempelvis Monitormätningarna, CAN:s nationella skolundersökning eller Vanor och konsekvenser.

 

Senast reviderad: 2022-09-21

Författare

URN

urn:nbn:se:can-2022-8