Sammanfattningsvis visar resultaten följande

  • Under 2022 skattades andelen vuxna i Sverige med ett riskbruk av alkohol till 32 procent i termer av hög genomsnittskonsumtion och till 41 procent när även intensivkonsumtion beaktas. Det senare resultatet innebär att en majoritet av alkoholkonsumenterna har ett riskbruk enligt de nya riktlinjerna.
  • Män, unga respektive boende i storstadsområden är grupper där riskbruk är vanligare.
  • De nya mer restriktiva riktlinjerna i kombination med en beräkning där hänsyn tas till underrapportering innebär att skattningen av riskbruk blir högre än tidigare
Citera gärna som: Ramstedt M & Guttormsson U (2024). Riskbruk av alkohol i Sverige enligt nya riktlinjer. Kortfakta 04. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

 

Senast reviderad: 2024-02-22

Författare

URN

urn:nbn:se:can-2024-1

Sidantal

3

Publicerad

22 februari

Utgivningsår

2024