Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2017

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2017. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Clara Henriksson, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Peter Larm, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Trender i dryckesmönster

– befolkningens självrapporterade alkoholvanor under 2000-talet Rapporten presenterar resultat från Monitormätningen gällande självrapporterad alkoholkonsumtion. Utvecklingen av andelen alkoholkonsumenter följs under 2000-talet, liksom utvecklingen för hög- och riskkonsumenter.
Författare: Martina Gröndahl, Ulf Guttormsson
Alkohol Konsumtion  Unga Vuxna 
Läs publikationen

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016

I rapporten redovisas uppgifter om hur anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet har utvecklats under åren 2001-2016 och bland ungdomar under åren 2012-2016.
Författare: Björn Trolldal, Håkan Leifman
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Unga Vuxna 
Läs publikationen

Tobaksvanor i Sverige

– tobakskonsumtionen i siffror med fokus på år 2016 I rapporten Tobaksvanor i Sverige (2017) redovisas uppgifter som är insamlade genom de s.k. Monitormätningarna där cirka 18 000 personer per år anonymt besvarat frågor om sin tobakskonsumtion.
Författare: Clara Henriksson, Mats Ramstedt
Konsumtion  Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Ungas frågor om alkohol och droger

I den här rapporten har vi sammanställt information som spänner över flera av CAN:s verksamhetsområden; data om konsumtionsutvecklingen de senaste åren, data om ungas riskuppfattning, resultat från en undersökning om ungas medievanor och förtroende för källor samt ett urval av frågor och svar som inkommit till Drugsmart.com. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Anna Raninen, Kristofer Odö
Alkohol Beroende  Dopning Hälsa Narkotika Skador Tobak Unga
Läs publikationen

A Multi-Country Study of Harms to Children Because of Others' Drinking

Detta är en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift där CAN:s medarbetare är författare och/eller som rör CAN:s data eller verksamheter. Länk till abstrakt på tidskriftens webbplats
Författare: Akanidomo Ibanga, Ann Hope, Anne-Marie Laslett, Dag Rekve, Georgia Rankin, Hanh T M Hoang, Hanh T M Vu, Isidore Obot, Jonas Landberg, Latsamy Siengsounthone, Orratai Waleewong, Ramon Florenzano, Robin Room, Sarah Callinan, Siri Hettige, Thaksaphon Thamarangsi
Alkohol Skador Unga Vuxna 
Läs publikationen