Sju olika anskaffningskällor redovisas: systembolagsförsäljning, restaurangförsäljning, folkölsförsäljning, resandeinförsel, smuggelköp, internetbeställningar och smuggelköp. Förändringar över tid perioden 2001–2016 redovisas genom att länen slås samman till sju regioner, till tre landsdelar respektive storstads- och icke-storstadslän.

Senast reviderad: 2017-05-10

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-274-7

URN

urn:nbn:se:can-2017-4