Förutom undersökningar och analyser arbetar CAN med kunskapsspridning till professionella, främst i verksamheter som riktar sig till unga. Bland annat driver vi webbplatsen Drugsmart.com. På Drugsmart.com besvarar vi bland annat frågor från unga, cirka 500 frågor per år får ett personligt svar.

Senast reviderad: 2017-03-20

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-271-6

URN

urn:nb:se:can-2017-1