Av rapporten framgår bland annat:

  • Alkoholvanorna är mindre omfattande i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.
  • Generellt så minskar alkoholkonsumtionen med minskande befolkningstäthet.
  • I jämförelse med undersökningens startår 2004 har den självrapporterade årskonsumtionen sjunkit.
  • Framför allt har männens konsumtion sjunkit. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor (84 procent mer).
  • År 2022 utgjorde öl 54 procent av männens alkoholkonsumtion (20 procent för kvinnorna). Kvinnornas konsumtion bestod till 68 procent av vin (29 procent för männen).
Citera gärna publikationen som: Guttormsson U. Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2022. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 222.

 

Senast reviderad: 2023-11-14

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

ISBN: 978-91-7278-358-4

URN

urn:nbn:se:can-2023-9

Sidantal

38

Publicerad

14 nov

Utgivningsår

2023