Av rapporten framgår bland annat:

  • Den totala alkoholkonsumtionen har gått upp under 2022 jämfört med pandemiåret 2021, men är fortfarande lägre än innan pandemin (2019).
  • Systembolagets försäljning har ökat jämfört med före pandemin och utgjorde 70 procent av den totala konsumtionen 2022. Restaurangkonsumtionen är tillbaka på samma nivåer som 2019.
  • Den registrerade konsumtionen utgjorde 85,1% av den totala konsumtionen under 2022.
  • Jämfört med 2019 var den oregistrerade konsumtionen lägre under 2022. Både resandeinförsel och köp av smugglad alkohol har minskat.
  • När det gäller olika dryckeskategorier stod vin för 43,8 procent av den totala konsumtionen under 2022, följt av starköl med 31,7 procent och spritdrycker med 18,1 procent.
  • Smuggelköp minskade under perioden 2019–2022. Troliga orsaker till det är högre bensinpriser, försvagning av svenska kronan och prisökningar i Tyskland och Danmark.
  • Utländska besökares köp av alkohol i Sverige och svenskars konsumtion utomlands är i stort sett lika stora enligt de senaste beräkningarna.
Den registrerade delen är alkohol som säljs genom registrerade försäljningskanaler i Sverige, så som Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen är alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol samt köp via internet. För att beräkna de oregistrerade delarna genomförs en löpande enkätundersökning med personer i åldern 17–84 år.

 

Citera gärna publikationen som: Trolldal B. Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001–2022. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2023. Rapport 221.

 

Senast reviderad: 2023-10-13

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-356-0

URN

urn:nbn:se:can-2023-7

Sidantal

71

Publicerad

13 oktober

Utgivningsår

2023