Av rapporten framgår bland annat:

  • Den totala konsumtionen sjönk med 3,5 procent under 2021 jämfört med 2019, året innan pandemin.
  • Den registrerade konsumtionen ökade kraftigt. Systembolagets försäljning ökade med nästan 12 procent under 2021 jämfört med 2019.
  • Den oregistrerade konsumtionen minskade med 42 procent under 2021 jämfört med 2019.
  • Vinkonsumtionen steg under pandemin samtidigt som konsumtionen av sprit sjönk. Detta är fortsättningen på långsiktiga trender.
  • Under 2021 var vinets andel av den totala konsumtionen nästan 45 procent. Det är en ökning på ungefär 10 procentenheter sedan år 2001, Monitormätningarnas första helår.
  • Andelen spritdrycker av den totala konsumtionen var under 2021 knappt 18 procent. Detta kan jämföras med 2001 då spritens andel låg på nästan 28 procent.

 

Den registrerade delen är alkohol som säljs genom registrerade försäljningskanaler i Sverige, så som Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen är alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol samt köp via internet. För att beräkna de oregistrerade delarna genomförs löpande telefonintervjuer med personer i åldern 17-84 år.

 

Senast reviderad: 2022-10-13

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-344-7

URN

urn:nbn:se:can-2022-9