Av rapporten framgår bland annat:

  • Nästan en femtedel (19 %) av Sveriges befolkning 17–84 år uppger att de har snusat någon gång under de senaste 30 dagarna. Det är ungefär tre gånger så vanligt att män snusar som att kvinnor gör det.
  • När det kommer specifikt till användning av vitt snus är det däremot lika vanligt bland män som bland kvinnor (omkring 7 %).
  • Vitt snus är absolut vanligast i åldersgruppen 17–29 år, där ungefär 20 procent svarar att de har använt det de senaste 30 dagarna. I de äldre åldersgrupperna är användning av vitt snus betydligt ovanligare.
  • Den dagliga rökningen har minskat kraftigt sedan 2003. År 2003 var 18 procent av kvinnorna och 13 procent av männen dagligrökare, jämfört med 7 procent i båda grupperna år 2021.
  • Utöver det har mängden cigaretter som rökarna själva anger att de röker minskat med 36 procent.
  • Det råder dock stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen, till exempel röker personer i gruppen med enbart förgymnasial utbildning mer än de med gymnasial utbildning och eftergymnasial utbildning.
Senast reviderad: 2022-07-04

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-341-6

URN

urn:nbn:se:can-2022-06