Snusning har länge varit betydligt vanligare bland män än bland kvinnor. De senaste 5–10 åren har en ökning skett bland kvinnor. Det är fortfarande vanligare att män snusar, men skillnaderna har minskat.

– Ökningen har väckt frågor och därför har CAN för första gången mätt användningen av vitt snus, det som även kallas tobaksfritt snus men som innehåller nikotin, säger Martina Zetterqvist som är utredare på CAN och författare till rapporten.

Resultaten visar på att användningen av det vita snuset skiljer sig från snusanvändning i stort, både när det gäller kön och ålder.

– Med hjälp av de nya frågorna kan vi nu se att det är lika vanligt bland kvinnor som bland män att använda vitt snus, säger Martina Zetterqvist.

Rapporten visar också att det är allra vanligast bland personer i åldrarna 17–29 år att använda vitt snus. I de äldre åldersgrupperna är det betydligt ovanligare.

– Resultaten är intressanta mot bakgrund av att riksdagen nyligen beslutat om 18-årsgräns för den som köper tobaksfria nikotinprodukter och om förbud att marknadsföra dessa mot personer under 25 år, säger Martina Zetterqvist.

Rökning

Rökningen har fortsatt att minska och under de senaste 20 åren har den dagliga rökningen nästan halverats.

– Vi ser dock fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Dagligrökning är till exempel betydligt vanligare bland personer med lägre utbildningsnivå, säger Martina Zetterqvist.

– Vi hoppas att den här kunskapen används och att insatser riktas dit de verkligen behövs, säger Martina Zetterqvist.

Rapporten visar också att rökning är vanligare bland personer med utländsk bakgrund och att snusning är vanligare bland personer med svensk bakgrund.

Budskapsfilm

Om Monitormätningarna

Inom Monitormätningarna tillfrågas löpande personer mellan 17–84 år. Under ett år svarar cirka 18 000 personer på frågor om alkohol och tobak.

Senast reviderad: 2022-07-04

Frågor besvaras av