Av rapporten framgår bland annat:

  • Den totala cigarettkonsumtionen i Sverige år 2021 skattas till 582 cigaretter per invånare 15 år och äldre.
  • Cigarettkonsumtionen i Sverige nästan halverades mellan 2003 och 2021 och nedgången syns både i registrerad och oregistrerad konsumtion.
  • Cigarettkonsumtionen var 14 procent lägre 2021 jämfört med 2019, året innan pandemin.
  • År 2021 skattades konsumtionen av snus till 0,88 kilo per invånare vilket var 6 procent lägre än 2003.
  • Snuskonsumtionen förändrades inte under pandemin men en ökning hade sannolikt noterats om tobaksfritt vitt nikotinsnus ingått i försäljningsstatistiken.
Senast reviderad: 2022-12-19

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-349-2

URN

urn:nbn:se:can-2022-14

Sidantal

27

Publicerad

19 dec

Utgivningsår

2022