Det visar en årlig rapport från CAN med siffror från den registrerade försäljningen av tobak under åren 2003 till 2021. Cigarettkonsumtionen räknas från 15 år och uppåt.

”Pandemin kan ha påverkat, men det är även en fortsättning på en lång trend av minskat rökande. Det är viktigt att fortsätta följa detta och se om det bli någon uppgång från och med 2022 då många av restriktionerna på grund av pandemin upphörde”, säger Mats Ramstedt, författare till rapporten.

Snuskonsumtionen tycks däremot inte ha förändrats under pandemin i någon betydande omfattning. År 2021 skattades mängden till 0,88 kilo snus per invånare, en nedgång på 6 procent sedan 2003 men oförändrat jämfört med 2019.

”I detta sammanhang är det värt att nämna att det vita snuset inte ingår i den registrerade tobaksförsäljningen. Så det är alltså det traditionella tobakssnuset som är oförändrat”, säger Mats Ramstedt.

Relaterade länkar

Ladda ner rapport
Senast reviderad: 2022-12-19

Frågor besvaras av