Av rapporten framgår bland annat:

  • I jämförelse med undersökningens startår 2004 har den självrapporterade årskonsumtionen nu sjunkit med ungefär en fjärdedel, räknat i liter ren alkohol.
  • Framför allt är det männens konsumtion som har sjunkit. Trots detta dricker män fortfarande nästan dubbelt så stora volymer som kvinnor (87 procent mer).
  • Alkoholvanorna är signifikant mindre omfattande i mindre städer/tätorter.
  • Personer med utländsk bakgrund har mindre omfattande alkoholvanor än de med svensk bakgrund.
  • Andelen som druckit alkohol den senaste veckan är högre bland personer med eftergymnasial utbildning.
Senast reviderad: 2022-11-14

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-346-1(pdf)

URN

urn:nbn:se:can-2022-11

Sidantal

41

Publicerad

14 nov

Utgivningsår

2022