Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till en av de längst pågående undersökningsserierna i världen, medan gymnasieundersökningen påbörjades 2004 och är därmed inne på sitt andra årtionde. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.

I årets rapport beskrivs användning av alkohol och de problem som kan uppstå i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat samt sniffningsmedel. I rapporten redovisas även resultat gällande ungdomars spel om pengar. Nytt för i år är kapitlet som beskriver elevernas uppfattning om föräldrars drickande relaterat till egen ANT användning samt socioekonomi.

Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel.

Senast reviderad: 2017-12-14

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-279-2

URN

urn:nbn:se:can-2017-9