Alkoholkonsumtionen i befolkningen som helhet fortsätter att minska. Under 2016 var konsumtionen 9,04 liter vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med året innan. Under de senaste tio åren har konsumtionen minskat med 8 %.

Bland skolungdomar har konsumtionen minskat kraftigt under en längre tidsperiod. Under perioden 2012-2016 har dock andelen smugglad alkohol ökat i den gruppen.

De undersökningar som används är Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013, samt CAN:s skolundersökningar som pågått sedan 1971.

Senast reviderad: 2017-09-12

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-276-1

URN

urn:nbn:se:can-2017-6