I rapporten redovisas tobaksanvändningens omfattning i befolkningen och i olika grupper i befolkningen. Här redovisas också uppgifter om hur tobaken anskaffats och skattningar har gjorts för hur stor del av den anskaffade tobaken som utgörs av beskattad tobak och hur stor del som anskaffas vid utlandsresor och genom köp av smuggeltobak. I Tobaksvanor i Sverige publiceras för första gången också en längre tidsserie över antalet cigaretter som sålts i landet under åren 2003–2016.

Senast reviderad: 2017-03-31

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-275-4

URN

urn:nbn:se:can-2017-3