Publikationerna, som bygger på en rad olika uppgifter av huvudsakligen statistisk karaktär, är de mest heltäckande sammanställningarna över drogutvecklingen i landet.

Denna utgåva innehåller sammanfattningar över utvecklingen för alkohol, tobak, dopning och sniffning samt ett fördjupande kapitel om narkotika. Tabeller och figurer återfinns i separat bilagor.

Senast reviderad: 2019-05-06

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-295-2

URN

urn:nbn:se:can-2019-2