Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Syftet med rapporten är att ge en bred bild av hur tobaks- och nikotinutvecklingen har sett ut i Sverige vad gäller bland annat användning, skador och tillgänglighet. Detta görs med hjälp av flera statistikkällor från olika myndigheter, organisationer och företag.
Författare: Martina Zetterqvist
Alkohol Geografi Hälsa Konsumtion  Könsskillnader Läkemedel  Narkotika Nikotinprodukter Skador Socioekonomi Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2014

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Clara Henriksson, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2011

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Clara Henriksson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2010

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2009

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN:s undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2008

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen samt ett kapitel som belyser könsperspektivet inom drogområdet. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2007

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Erik Fender, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drogutvecklingen i Sverige 2006

Detta är CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. Kapitel om sniffning, dopning och tobak ingår också, liksom en engelsk översättning av sammanfattningen. Rapporten bygger på CAN-undersökningar samt ett stort antal andra källor.
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen

Drug Trends in Sweden 2005 - Summary

Detta är den engelska sammanfattningen av CAN:s årliga översikt om alkohol- och narkotikautvecklingen i Sverige. The 2005 report ”Drogutvecklingen i Sverige 2005” was produced by Ulf Guttormsson at CAN. The summary was translated by Johan Segerbäck
Författare: Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Tobak Unga Vuxna 
Läs publikationen