– Det är vanligare att rökare och snusare använder narkotika jämfört med de som inte använder tobak. Detta gäller både skolungdomar och vuxna. Även att dricka alkohol eller spela om pengar är vanligare bland dem som röker eller snusar säger Martina Zetterqvist, utredare hos CAN.

– I den här rapporten kan vi inte säga något om orsakerna till dessa samband men troligtvis handlar det om gemensamma bakomliggande faktorer.

I Sverige har cigaretter och tobakssnus länge varit de vanligaste tobaksprodukterna. Under lång tid har trenderna för tobak följt ett visst mönster: Rökningen har minskat och snus har blivit vanligare. Nu syns dock ett helt förändrat landskap när det gäller tobak och nikotin.

– Flera nya nikotinprodukter, som vitt snus och vejps, har kommit ut på marknaden och på kort tid fått många nya användare, säger Martina Zetterqvist.

Rapporten belyser att dagligrökning är betydligt vanligare bland personer med kortare utbildning, låg inkomst, som är arbetssökande, samt bland utrikesfödda.

– Vi ser även att det finns kopplingar mellan rökning och dålig trivsel i skolan, liksom med skolk samt psykosomatiska besvär, säger Martina Zetterqvist.

Det finns också skillnader i användandet mellan olika regioner i Sverige. Snuset är generellt sett vanligare i de nordligare delarna av landet, liksom i landsbygdskommuner och län med lägre folktäthet.

Senast reviderad: 2023-10-05

Frågor besvaras av