Rapporten redovisar resultat från Monitormätningarna, som mäter dels den registrerade försäljningen (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker,) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via Internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen samlas in varje månad genom 1500 telefonintervjuer med 17–84-åringar i Sverige.

Senast reviderad: 2015-04-16

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2015-4