Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Utsatthet för andras användning av alkohol, narkotika och tobak

En studie om negativa konsekvenser och att söka hjälp för det Denna rapport kartlägger hur vanligt det är att på olika sätt påverkas negativt av andras användning av alkohol, narkotika och tobak. Resultaten är från 2021 och jämförs med resultat från 2013 och 2017. Rapporten belyser även hur vanligt det är att söka professionell hjälp för problem på grund av andras användning av alkohol och narkotika. Resultaten baseras på svar från totalt 36 844 personer i åldern 17–84 år.
Författare: Erica Sundin
Alkohol Könsskillnader Narkotika Skador Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak

En studie med fokus på år 2021 i Sverige Denna rapport beskriver hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har beroendeproblem av, alkohol, narkotika och tobak. Rapporten beskriver även användning av dopning. Fokus ligger på situationen år 2021 och beskriver även omfattningen vid tidigare mätningar år 2013 och 2017.
Författare: Erica Sundin, Isabella Gripe, Martina Zetterqvist, Mats Ramstedt, Ulf Guttormsson
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Tobak Vuxna 
Läs publikationen

Socioekonomiska skillnader i narkotikaanvändning bland vuxna i Sverige

Hur skiljer sig narkotikaanvändningen mellan olika socioekonomiska grupper? Står någon socioekonomisk grupp för en majoritet av användningen? Det är huvudfrågorna i denna rapport. Svar från runt 6 800 personer i åldern 25-64 år ingick i studien som genomfördes inom ramen för ett uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Kartläggningen beskriver socioekonomisk position utifrån tre olika definitioner: utbildning, sysselsättning och inkomst. Narkotikaanvändning mäts i form av att ha använt olika typer av narkotikaklassade substanser under det senaste året och dessutom antal gånger. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Mats Ramstedt
Narkotika Socioekonomi Vuxna 
Läs publikationen

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak

– en studie med fokus på beroende och problem från andras konsumtion i Sverige 2017 Det övergripande syftet med denna rapport är att kartlägga den vuxna befolkningens användning och negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak med fokus på förekomsten av beroendeproblem och utsatthet för andras ANT-användning. Utöver att beskriva situationen för 2017 studeras även om det har skett några förändringar sedan år 2013.
Författare: Erica Sundin, Jonas Landberg, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Skador Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen

Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige

– en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka förekomsten av förändring och stabilitet för två grundläggande typer av ANT-relaterade skador i Sverige: Skador på den som brukar i form av beroende och skador på personer i brukarens omgivning.
Författare: Erica Sundin, Mats Ramstedt
Alkohol Beroende  Dopning Narkotika Skador Socioekonomi Unga Vuxna 
Läs publikationen