Användningen av cannabis och övrig narkotika var vanligare bland män än bland kvinnor. Och det var vanligast förekommande i den yngsta åldersgruppen, 17–29 år.

– Studien visar också att 12 % av de som använt cannabis har använt det fler än 100 gånger, säger Erica Sundin.

Den totala andelen som under de senaste 12 månaderna hade använt narkotikaklassade preparat och/eller läkemedel uppgick år 2021 till cirka 8 %. Det är samma nivåer som i tidigare undersökningar.

Cannabis var det vanligast använda preparatet följt av icke-förskriven användning av smärtstillande läkemedel och sömn- /lugnande läkemedel.

Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) var mindre vanlig. Totalt var det cirka 2 procent i befolkningen som hade använt något av dessa preparat.

Studien har utöver användning även tittat på beroendeproblem.

– Omkring 2 procent av befolkningen uppfyllde kriteriet för att som minst ha milt substansbrukssyndrom enligt DSM-5, alltså beroende av narkotikaklassade preparat och/eller icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel, säger Erica Sundin.

Av rapporten framgår även följande jämfört med den senaste mätningen 2017:

  •  Användningen och beroendet av cigaretter har minskat
  • Beroendet av snus är oförändrat men användningen har ökat bland kvinnor
  •  Färre dricker alkohol men beroendeproblemen ligger på samma nivå som tidigare
  •  Användning av hormondopningsmedel är ovanligt och nivån är oförändrad sedan år 2017.

Rapporten är baserad på data från enkätundersökningen Vanor och konsekvenser som genomförts för tredje gången. Totalt har 36 844 personer deltagit i studien. 

Webbpresentation

24 mars 14:00

Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak – En studie med fokus på år 2021 i Sverige

Senast reviderad: 2022-03-24

Frågor besvaras av