Av rapporten framgår bland annat:

  • Den totala alkoholkonsumtionen sjönk med 6 % under 2020 jämfört med 2019 (räknat i liter ren alkohol per invånare, 15 år och äldre).
  • Under 2020 ökade Systembolagets försäljning kraftigt medan restaurangförsäljningen och samtliga oregistrerade delmängder (utom köp via internet) minskade. Folkölsförsäljningen var relativt oförändrad.
  • Försäljningen på restauranger minskade med 35 % och resandeinförseln minskade med 61 % under 2020 jämfört med 2019. Köp av smugglad alkohol sjönk med 44 % och hemtillverkning minskade med 17 %.
  • Under 2020 skedde vissa förändringar i dryckernas andelar av totalkonsumtionen. Framför allt steg andelen vin samtidigt som andelen sprit sjönk.
  • Alkoholbeställningar från Systembolaget.se och från andra leverantörer av alkohol ökade under 2020.
  • Flest beställningar på Systembolaget.se sker i Jämtland och Norrbotten. Beställningar från andra leverantörer förekommer i ungefär lika utsträckning i alla län.

Den registrerade delen är alkohol som säljs genom registrerade försäljningskanaler i Sverige, så som Systembolaget, restauranger och i livsmedelsbutiker. Den oregistrerade delen är alkohol som förs in i landet i samband med resor, hemtillverkning, köp av smugglad alkohol samt köp via internet. För att beräkna de oregistrerade delarna genomförs löpande telefonintervjuer med personer i åldern 17-84 år.

Senast reviderad: 2021-09-27

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-329-4

URN

urn:nbn:se:can-2021-8