Av rapporten framgår bland annat:

  • Under 2020 hade 29 procent i åldern 17–84 rökt och/eller snusat vid minst ett tillfälle den senaste månaden.
  • Att snusa är betydligt vanligare bland män än bland kvinnor, men andelen kvinnor som snusar har ökat från 4 till 10 procent mellan åren 2007–2020.
  • Mängden cigaretter som konsumerats i Sverige beräknas ha minskat med ungefär 7 procent under 2020 jämfört med året innan.
  • Sedan 2003 har cigarettkonsumtionen minskat med 43 procent.
  • Majoriteten av rökarna hade inte förändrat sina rökvanor under pandemins första år. Det var dock fler som hade minskat sin konsumtion än som ökat den.
  • Fler dagligsnusare uppgav att de ökat sin konsumtion jämfört med minskat den under pandemins första år. Även här hade dock majoriteten inte förändrat sina snusvanor.
  • Bland de som uppgav att deras psykiska välbefinnande påverkats mycket negativt under pandemin var det fler som ökat sin konsumtion av cigaretter och snus, än bland de som inte påverkats eller påverkats i låg grad.
Senast reviderad: 2021-12-17

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-335-5

URN

urn:nbn:se:can-2021-13