Av rapporten framgår bland annat:

  • Att det finns en samvariation mellan att ha debuterat med alkohol, tobak eller cannabis före 14 års ålder och att ha mer omfattande substansanvändande i årskurs 9 än jämnåriga kamrater.
  • Att intensivkonsumtion av alkohol är mer än dubbelt så vanligt bland de som har debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder.
  • Det är främst alkohol och tobak som använts av de som debuterat innan 14 års ålder.
  • Det är tre gånger så vanligt att ha använt cannabis i årskurs 9 bland de som debuterat med alkohol, tobak eller cannabis innan 14 års ålder jämfört med de som debuterat senare.
  • Sidan Drugsmart.com används till största del av dess primära målgrupper, unga och vuxna i ungas närhet.
  • I åldrarna 13-19 år är narkotika det vanligaste ämnet att ställa frågor om, medan frågor kring råd och stöd är vanligast i åldersgruppen 26 år och äldre.
Senast reviderad: 2020-09-22

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-314-0 (tryck)

ISBN

978-91-7278-313-3 (pdf)

URN

urn:nb:se:can-2020-5