Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

CAN:s nationella skolundersökning 2023

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2023. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen gjordes vårterminen 2023
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Louise Selling, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Nikotinprodukter Skador Sniffning  Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga
Läs publikationen

CAN:s nationella skolundersökning 2022

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2022. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är bland annat frågor om lustgas och om att köpa alkohol via sociala medier. Undersökningen gjordes vårterminen 2022.
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson, Viktoria Åström
Alkohol Dopning Geografi Könsskillnader Narkotika Nikotinprodukter Skador Sniffning  Spel om pengar Tillgänglighet Tobak Unga
Läs publikationen
Omslagsbild rapport 205

CAN:s nationella skolundersökning 2021

På denna sida samlas material som hör till rapporten CAN:s nationella skolundersökning 2021. I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Nytt för i år är frågor om vitt snus. Narkotikaklassade läkemedel lyfts i ett eget kapitel. Då undersökningen fyller 50 år görs även en tillbakablick på hur utvecklingen sett ut under ett längre perspektiv. När eleverna besvarade enkäten våren 2021 hade covid-19 pandemin pågått i ungefär ett år. Det innebär att resultaten från 2021 även ger en bild av konsumtionsnivåerna under pandemin.
Författare: Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Viktoria Åström
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen
Omslagsbild till rapporten Skolelevers drogvanor 2020

Skolelevers drogvanor 2020

Här samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2020. Rapporten presenterar svar från elever i årskurs 9. Eleverna har svarat på frågor om sina erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. I år har vi för första gången även ställt frågor om preparat och substanser som används i syfte att höja sin fysiska prestation vid till exempel träning och tävling. Rapporten belyser även regionala skillnader med hjälp av SKR:s kommungruppsindelning.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Nikotinprodukter Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen
Omslagsbild för CAN rapport 187

Skolelevers drogvanor 2019

På denna sida samlas material som hör till rapporten Skolelevers drogvanor 2019 I denna rapport redovisas resultat från de årliga undersökningarna om erfarenheter av ANDT(S) – alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2018

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2018. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Isabella Gripe, Martina Gröndahl, Martina Zetterqvist, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

”Visst är man anonym?”

– En jämförelse av pappers- och webbenkät i den nationella ANDT-undersökningen I denna rapport beskrivs och utvärderas införandet av en webbaserad enkät som alternativ till den ordinarie pappersenkäten i CAN:s årliga nationella ANDT-undersökning bland skolelever.
Författare: Isabella Gripe, Siri Thor
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Spel om pengar Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2017

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2017. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Clara Henriksson, Isabella Gripe, Johan Svensson, Martina Zetterqvist, Peter Larm, Siri Thor, Tony Nilsson, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2016

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2016. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Clara Henriksson, Isabella Gripe, Johan Svensson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2015

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2015. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Clara Henriksson, Håkan Leifman, Isabella Gripe, Johan Svensson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2014

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Håkan Leifman, Johan Svensson, Jonas Landberg, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Skolelevers drogvanor 2013

Riksrepresentativa drogvaneenkäter bland skolelever har genomförts sedan 1971 i årskurs 9, och sedan 2004 även i gymnasiets år 2.
Författare: Isabella Gripe
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen