Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till en av de längst pågående undersökningsserierna i världen, medan gymnasieundersökningen påbörjades 2004 och är därmed inne på sitt andra årtionde. Som en del i uppdraget att följa drogutvecklingen har CAN haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Undersökningarnas syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Årets datainsamling har, liksom tidigare år, genomförts under perioden mars–april i form av anonyma individuella enkäter ifyllda gruppvis i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval.

I årets rapport beskrivs användning av alkohol och de problem som kan uppstå i samband med detta, användning av tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat samt sniffningsmedel. I rapporten redovisas även resultat gällande ungdomars spel om pengar och regionala skillnader i användning av alkohol, tobak och narkotika. Nytt för i år är kapitlet som redogör för elevernas uppfattning om sig själva, sin hälsa och deras familjs ekonomiska situation relaterat till användning av olika typer av substanser.

Utöver själva huvudrapporten och till den relaterat material finns även extramaterial i form av en utökad tabellbilaga i Excel.

Senast reviderad: 2016-12-14

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-270-9

URN

urn:nbn:se:can-2016-7