Här hittar du och kan ladda ner CAN:s olika publikationer

Fler publikationer

Skolelevers drogvanor 2016

På denna sida samlas allt material som rör Skolelevers drogvanor 2016. I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Författare: Anna Englund, Clara Henriksson, Isabella Gripe, Johan Svensson, Siri Thor, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2015

I rapporten redovisas uppgifter om anskaffning av alkohol i befolkningen som helhet och bland ungdomar. Dessutom redovisas uppgifter om självrapporterad alkoholkonsumtion uppdelat på kön och olika åldersgrupper i befolkningen.
Författare: Björn Trolldal
Alkohol Konsumtion  Tillgänglighet Vuxna 
Läs publikationen

ESPAD i Sverige 1995–2015

– Europaperspektiv på skolungdomars drogvanor 1995–2015 Denna rapport presenterar resultat från de sex undersökningar som gjorts fram till och med 2015. De svenska resultaten jämförs med det europeiska genomsnittet, liksom med resultat gällande övriga Norden. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Håkan Leifman, Ulf Guttormsson
Alkohol Dopning Narkotika Skador Sniffning  Tobak Unga
Läs publikationen

Drug-related deaths in Sweden

– Estimations of trends, effects of changes in recording practices and studies of drug patterns Denna rapport ger en närmare beskrivning av narkotikarelaterad dödlighet i Sverige. INGÅR I CAN:S RAPPORTSERIE
Författare: Håkan Leifman
Alkohol Narkotika Skador
Läs publikationen

Läkemedel i missbruksmiljöer 2015

Situationen enligt rapportörer från Sveriges polisområden. CAN samlar rutinmässigt in information om narkotikapriser via en webbenkät som skickas till informanter vid Sveriges polisområden två gånger per år.
Författare: Ulf Guttormsson
Läkemedel  Narkotika Tillgänglighet
Läs publikationen