Alkoholkonsumtionen låg under 2015 på ungefär samma nivå som 2014. Under 2015 uppgick konsumtionen till 9,17 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre jämfört med 9,28 under 2014, en minskning med drygt 1 %. Under de senaste tio åren har dock konsumtionen minskat med 11 %.

De undersökningar som används är Monitormätningarna som CAN har haft ansvaret för sedan 2013, samt CAN:s skolundersökningar som pågått sedan 1971.

Senast reviderad: 2016-10-14

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

ISBN

978-91-7278-269-3

URN

urn:nbn:se:can-2016-6