Liksom år 2012 infogades även frågor om förekomst av narkotikaklassade läkemedel under 2015 och rapportörerna ombads ange vilka läkemedel de uppfattade förekom i störst omfattning i missbrukssyfte i regionen. Syftet med denna rapport är att redovisa denna information och därmed bidra med kunskap om vilka typer av läkemedel som förekommer på den svenska missbruksmarknaden.

Senast reviderad: 2017-03-08

Frågor besvaras av

Författare

Om publikationen

URN

urn:nbn:se:can-2016-3